Ons ABC

Ons ABC

In Ons ABC vind je heel wat praktische informatie. Heb je toch niet gevonden wat je zocht, dan kan je ons altijd telefonisch of via mail contacteren.


Afval

Samen zijn we verantwoordelijk voor orde en netheid. Ook op onze school. Je zorgt ervoor dat het afval in de juiste vuilnisbakken terechtkomt.


Afwezigheden

 

De afwezigheden worden elke ochtend en elke middag opgenomen. Verwittig bij afwezigheid voor 9.00 uur de school via 053 83 22 98 of een smartschoolbericht aan mevr. Liesbeth De Gendt. Meld indien mogelijk je afwezigheid voordien op het leerlingensecretariaat en aan de vakleerkrachten. Dien bij terugkomst je attest onmiddellijk in. Doe dit in de brievenbus aan het leerlingensecretariaat. Na je afwezigheid ben je zelf verantwoordelijke om na te gaan of je alle notities hebt. Vraag hiervoor gerust hulp aan leerlingen of leerkrachten. Je bespreekt samen met de leerkracht vanaf wanneer je de toetsen opnieuw meedoet.


Agenda op smartschool

We gebruiken smartschool voor heel wat doeleinden:

  • Jij en je ouders krijgen een account voor de digitale agenda. Het is belangrijk dat je die elke avond controleert.
  • Enkel de leerlingen van de eerste en de tweede jaren hebben ook nog een papieren planningsagenda.

 


Avondstudie

Op maandag, dinsdag, donderdag kan je begeleid avondstudie volgen van 15.40 uur tot 16.20 uur in de eetzaal. Op woensdagmiddag (tot 13.00 u.) en vrijdagnamiddag (16.20 u.) is er begeleid toezicht op de speelplaats. Voor de leerlingen van de 2e busrit is dit verplicht.


Belsignaal

Aan het begin van de dag en erna zijn er twee belsignalen. Bij het eerste belsignaal vertrek je naar het vaklokaal waar je les volgt. Bij het tweede belsignaal zit je in het vaklokaal. Na de korte pauze om 11 uur en bij leswissels verwachten we jou zo snel mogelijk in de les.


EHBO

Als je je onwel voelt of een wonde hebt, kun je na toestemming van de leerkracht of toezichter, terecht in het EHBO-lokaal aan de balie.

Ben je ziek, dan verlaat je nooit de school zonder toestemming. Voor je naar huis vertrekt, worden je ouders verwittigd.


Fiets/motorfiets

Bij het binnenkomen op de speelplaats, stap je van je fiets/motorfiets en leid je die naar de voorziene stalling. Doe je fiets zeker op slot want de parking is niet bewaakt!


GSM en andere audiovisuele middelen

 

De leerlingen van de eerste graad gebruiken geen smartphones op school (noch in de gebouwen, noch op de speelplaats). De leerlingen van de tweede en derde graad gebruiken hun smartphone enkel op de speelplaats, tijdens de pauzes. Als anderen zich storen aan jouw smartphonegebruik, geef hier dan gevolg aan en berg dat toestel weg.

Filmen en foto’s maken zijn niet toegestaan. Bij het begin van de les dien je je smartphone in op de daartoe voorziene plaats. Je draagt of gebruikt geen hoofdtelefoons en oortjes op school. Geef liever de voorkeur aan sport of een gesprek met je vrienden.


Kledij

We vragen aandacht voor kledij en voorkomen. Je komt stijlvol en verzorgd gekleed naar school. De directeur of zijn afgevaardigde behoudt zich het recht om normerend op te treden.

Je draagt kledij passend binnen de schoolse sfeer en het schoolreglement. Feest- en strandkledij is ongepast. Shorts of rokjes bedekken minimum de helft van je bovenbeen. T-shirts bedekken je buik, rug en schouders. Je draagt geen hoofddeksels, hoofdtelefoons of oortjes in het schoolgebouw. Indien je toch iets ongepast draagt, kan andere kledij voor jou worden voorzien. Bij overtreding zal je verplicht worden om turnkledij aan te trekken.

De directie behoudt zich het recht om bij excessen en na schriftelijke verwittiging de nodige maatregelen te treffen.


Middagmaal

Je kunt jouw eigen lunch meebrengen in een eetdoos en hier een drankje of soep kopen.

Je kunt ook elke middag terecht in het schoolrestaurant voor een belegd broodje of een warme maaltijd.

Tijdens de korte pauzes kan je in de eetzaal terecht voor een snack.

Vooraf bestellen hoeft niet. Je gebruikt een restaurantkaart om te betalen. Die kaart wordt thuis opgeladen.

 


Middagpauze

Je mag de school enkel verlaten als je een aangepaste leerlingenkaart kan tonen. Deze krijg je als je naar huis kan om te eten. Zonder deze aangepaste leerlingenkaart eet je in de eetzaal. Je kan na het middagmaal deelnemen aan middagactiviteiten. Daarvoor word je opgehaald in de hal.


Pesten

Pesten valt in geen enkel geval goed te praten. Neem bij pesterijen onmiddellijk contact op met een leerkracht, leerlingenbegeleider of vertrouwensleerkracht. Dan werken we samen aan het probleem.


Remediëring

Heb je leerstof gemist omwille van ziekte of wens je extra uitleg? Op jouw vraag voorziet je vakleerkracht remediëring. Voor de hoofdvakken vinden deze extra lessen plaats op vastgelegde dagen en momenten. Aan de balie zijn deze momenten geafficheerd.


Respect

Help waar je ook hulp zou willen krijgen. Draag zorg voor je medeleerlingen, leerkrachten en materiaal. Op deze manier creëren we de meest aangename en positieve omgeving.


Restaurantkaart opladen

Wil je geld toevoegen op je restaurantkaart, dan zijn er drie mogelijkheden:

Breng cash geld mee en geef dat af aan de kassa van het restaurant: we vragen om te werken met ronde bedragen en niet met munten.
Je kan ook betalen via overschrijving of via de app. Elke leerling krijgt hiervoor een brief met de inloggegevens.


Restaurantkaart verloren

Ben je de betaalkaart van het restaurant kwijt, stuur dan via Smartschool een bericht naar Greta Van Hauwe. Het bedrag dat op je verloren kaart stond, ben je niet kwijt.
Er wordt wel een kleine waarborg betaald op de kaart: die krijg je terug als je de school verlaat.
Ook het bedrag dat nog op jouw kaart staat bij het verlaten van de school, wordt teruggestort.


Schoolbus

Onze collega – buschauffeur verzorgt elke dag het leerlingenvervoer van en naar school voor wie daarvoor intekent en een jaarabonnement neemt.

De dagelijkse ritten beslaan Heldergem, Kerksken, Haaltert, Nieuwerkerken en ook Oordegem, Impe en Erpe.

Een jaarabonnement kost 360 euro voor een eerste kind, een tweede kind krijgt korting.

De leerlingen die ’s avonds met de tweede rit huiswaarts keren, blijven verplicht in de avondstudie.


Schoolrekeningen

Vier maal per schooljaar wordt naar jullie persoonlijk e-mailadres (niet via smartschool) een schoolrekening doorgestuurd: oktober – januari – april –  juni.

Voor meerdaagse uitstappen spreiden we de betaling en innen we apart de voorschotten.

Voor vragen mbt de schoolrekening kun je terecht bij Mw. Van Hauwe:   053 85 73 17


Smartschool

Smartschool is een onmisbaar communicatiesysteem.

Elke ouder en elke leerling heeft toegang via een account en een co-account.

Zo krijg je toegang tot het mailsysteem, kan je mededelingen van de directie lezen en kan je de agenda raadplegen.

Ook de schoolresultaten worden hierop gepubliceerd.


Speelplaats

Je brengt de pauzes niet in de klas door, wel op de speelplaats. Enkel in geval van een fysiek probleem, kan je via het leerlingensecretariaat de toestemming krijgen om in een lokaal te blijven. Er wordt niet samengeschoold in de toiletten. Voetballen kun je enkel met de daarvoor voorziene balletjes die te ontlenen zijn aan de balie.


Spijbelen

Als je zonder toestemming de school verlaat of niet op school bent dan spijbel je en krijg je een sanctie. Wie spijbelt, is ook niet verzekerd. Dergelijke onwettige afwezigheden worden opgevolgd. Problematische afwezigheden (= 5 halve dagen zonder wettiging) worden doorgegeven aan het CLB.


Strafstudie

Er is elke woensdagnamiddag strafstudie mogelijk bij ongepast gedrag. De duurtijd wordt bepaald door de leerlingenbegeleider, na overleg met betrokken leerkracht of toezichthouder.


Vroeger de school verlaten

Wat als je voor je kind een dringende afspraak regelde met een arts, de tandarts, de orthodontist,… die plaatsvindt tijdens de schooluren?
Neem dan vooraf contact op met het secretariaat om dit schriftelijk te regelen zodat alles in orde is met de verzekeringen.
Je meldt je aan op het leerlingensecretariaat of aan de balie voor je vertrek uit de school.


De verschillende items voor het ABC kan je ingeven in het menu links: “ABC”. De inleiding kan je hieronder aanpassen.