Ons ABC

Ons ABC

In Ons ABC vind je heel wat praktische informatie. Heb je toch niet gevonden wat je zocht, dan kan je ons altijd telefonisch of via mail contacteren.


Aankomen op school

Je komt als voetganger op school binnen langs 1 van de kleine groene hekjes. We verwachten jou op de speelplaats tegen het eerste belsignaal.
Als fietser gebruik je het brede groene hek; je stapt van je fiets om naar de fietsstalling te gaan.
Sinds onze straat officieel een ‘schoolstraat’ is geworden, is het alvast veel veiliger om de Kloosterstraat in te stappen/rijden.
Wil je met de wagen het schoolterrein betreden, dan moet je dat voor de start van de ‘schoolstraat’ doen!


Afval

Samen zijn we verantwoordelijk voor orde en netheid. Ook op onze school. Je zorgt ervoor dat het afval in de juiste vuilnisbakken terechtkomt.


Afwezigheden

 

De afwezigheden worden elke ochtend en elke middag opgenomen. Verwittig bij afwezigheid voor 9.30 uur de school:

053 83 22 98

info@sintjozefschoolmere.be

Meld indien mogelijk je afwezigheid voordien op het leerlingensecretariaat en aan de vakleerkrachten. Zij verwijzen indien nodig door naar de directie. Dien bij terugkomst je ziekteattest onmiddellijk in. Doe dit in de brievenbus op het leerlingensecretariaat.

Na afwezigheid ben je zelf verantwoordelijk om na te gaan of je alle notities hebt. Vraag hiervoor gerust hulp aan leerlingen of leerkrachten. Je bespreekt samen met de leerkracht vanaf wanneer je de toetsen opnieuw meedoet.

 


Afwezigheden bij syntheseproeven

 

Meld zo snel mogelijk wanneer je de dag voor een syntheseproef (examen) of op de dag zelf afwezig zal zijn.

We verwachten steeds een doktersattest voor afwezigheid op de dag van een syntheseproef.

De zorgcoördinator gaat samen met jou en het leerkrachtenteam na wanneer de proef kan ingehaald worden.


Agenda op smartschool

We gebruiken smartschool voor heel wat doeleinden:

  • Jij en je ouders krijgen een account voor de digitale agenda. Het is belangrijk dat je die elke avond controleert.
  • Enkel de leerlingen van de eerste en de tweede jaren hebben ook nog een papieren planningsagenda.

 


Belsignaal

Aan het begin van de dag en erna zijn er twee belsignalen. Bij het eerste belsignaal vertrek je naar het vaklokaal waar je les volgt. Bij het tweede belsignaal zit je in het vaklokaal. Na de korte pauze om 11 uur en bij leswissels verwachten we jou zo snel mogelijk in de les.


Brooddozen

Vanuit ons afvalbeleid stimuleren wij het gebruik van een brooddoos voor het lunchpakket. Je legt je brooddoos na het middagmaal in de daarvoor bestemde curverbak en je neemt om 13.05 uur je brooddoos mee naar de klas.


EHBO

Als je je onwel voelt of een wonde hebt, kun je na toestemming van de leerkracht of toezichter, terecht in het EHBO-lokaal.

Ben je ziek, dan verlaat je nooit de school zonder toestemming. Voor je naar huis vertrekt, worden je ouders verwittigd.


Fiets/motorfiets

Bij het binnenkomen op de speelplaats, stap je van je fiets/motorfiets en leid je die naar de voorziene stalling. Doe je fiets zeker op slot want de parking is niet bewaakt!


GSM en andere audiovisuele middelen

 

Smartphones en andere audiovisuele middelen gebruik je niet in het schoolgebouw. Bij het begin van een les dien je je GSM in op de daartoe voorziene plaats: een ‘GSM-hotel’.
GSM-gebruik kan voor leerlingen van de tweede en derde graad wel tijdens de pauzes op de speelplaats en op de momenten dat je toestemming krijgt. Filmen en foto’s maken zijn niet toegestaan, ook niet op de speelplaats!


Kledij

Je draagt kledij die past binnen de schoolse sfeer en het schoolreglement. Feest – en strandkledij is ongepast. Shorts of rokjes bedekken minimum de helft van je bovenbeen. Je draagt geen hoofddeksels in het schoolgebouw. Indien je toch iets ongepast draagt, word je hierop aangesproken en kan andere kledij voorzien worden.


Middagmaal

Je kunt jouw eigen lunch meebrengen in een eetdoos en hier een drankje of soep kopen.

Je kunt ook elke middag terecht in het schoolrestaurant voor een belegd broodje of een warme maaltijd.

Tijdens de korte pauzes kan je in de eetzaal terecht voor een snack.

Vooraf bestellen hoeft niet. Je gebruikt een restaurantkaart om te betalen. Die kaart wordt thuis opgeladen.

 


Middagpauze

Je mag de school enkel verlaten als je een aangepaste leerlingenkaart kan tonen. Die krijg je als je naar huis kan om te eten.

Zonder deze aangepaste leerlingenkaart eet je in de eetzaal.

Als je in de derde graad zit, kan je terecht in de eetzaal of op de speelplaats.


Ongeval

Bij een ongeval tijdens de schooluren of van en naar school,  kan je aangifteformulieren voor de verzekering afhalen op het leerlingensecretariaat.


Remediëring

Heb je leerstof gemist omwille van ziekte of wens je extra uitleg? Op jouw vraag voorziet je vakleerkracht remediëring. Voor de hoofdvakken vinden deze extra lessen plaats op vastgelegde dagen en momenten.


Respect

Help waar je ook hulp zou willen krijgen. Draag zorg voor je medeleerlingen, leerkrachten en materiaal. Op deze manier creëren we de meest aangename en positieve omgeving.


Restaurantkaart opladen

Wil je geld toevoegen op je restaurantkaart, dan zijn er drie mogelijkheden:

Breng cash geld mee en geef dat af aan de kassa van het restaurant: we vragen om te werken met ronde bedragen en niet met munten.
Je kan ook betalen via overschrijving of via de app. Elke leerling krijgt hiervoor een brief met de inloggegevens.


Restaurantkaart verloren

Ben je de betaalkaart van het restaurant kwijt, stuur dan via Smartschool een bericht naar Greta Van Hauwe. Het bedrag dat op je verloren kaart stond, ben je niet kwijt.
Er wordt wel een kleine waarborg betaald op de kaart: die krijg je terug als je de school verlaat.
Ook het bedrag dat nog op jouw kaart staat bij het verlaten van de school, wordt teruggestort.


Schoolboeken kopen

Nieuwe handboeken en leerwerkboeken kan je online bestellen bij Studieshop.be. De school biedt een leidraad aan op Smartschool. Klik op “Vakken” in de menubalk en ga naar “Boekenverkoop”. De boeken worden ook thuis geleverd tijdens de maand augustus en vooraf betaald.

Tweedehandsboekenverkoop: we organiseren op smartschool onder het ‘vak ‘Boekenverkoop’ een tweedehandsboekenverkoop waarbij je op een forum jouw boeken kunt plaatsen en op zoek kunt gaan naar tweedehandsboeken die je zelf nodig hebt.


Schoolbus

Onze collega – buschauffeur verzorgt elke dag het leerlingenvervoer van en naar school voor wie daarvoor intekent en een jaarabonnement neemt.

De dagelijkse ritten beslaan Heldergem, Kerksken, Haaltert, Nieuwerkerken en ook Oordegem, Impe en Erpe.

Een jaarabonnement kost 360 euro voor een eerste kind, een tweede kind krijgt korting.

De leerlingen die ’s avonds met de tweede rit huiswaarts keren, blijven verplicht in de avondstudie.


Schoolrekeningen

Vier maal per schooljaar wordt naar jullie persoonlijk e-mailadres (niet via smartschool) een schoolrekening doorgestuurd: oktober – januari – april –  juni.

Voor meerdaagse uitstappen spreiden we de betaling en innen we apart de voorschotten.

Voor vragen mbt de schoolrekening kun je terecht bij Mw. Matthijs of bij Mw. Van Hauwe:   053 85 73 17


Smartschool

Smartschool is een onmisbaar communicatiesysteem.

Elke ouder en elke leerling heeft toegang via een account en een co-account.

Zo krijg je toegang tot het mailsysteem, kan je mededelingen van de directie lezen en kan je de agenda raadplegen.

Ook de schoolresultaten worden hierop gepubliceerd.


Spijbelen

Als je zonder toestemming de school verlaat of niet op school bent, dan spijbel je en krijg je een sanctie. Wie spijbelt, is ook niet verzekerd.

Dergelijke onwettige afwezigheden worden opgevolgd. Problematische afwezigheden ( = 5 halve dagen zonder wettiging ) worden doorgegeven aan het CLB.


Strafstudie

Er is elke weekdag strafstudie mogelijk bij ongepast gedrag. De duurtijd wordt bepaald door de directie, na overleg met betrokken leerkracht of toezichthouder. Strafstudie op woensdagnamiddag kan ook.


Vroeger de school verlaten

Wat als je voor je kind een dringende afspraak regelde met een arts, de tandarts, de orthodontist,… die plaatsvindt tijdens de schooluren?
Neem dan vooraf contact op met het secretariaat om dit schriftelijk te regelen zodat alles in orde is met de verzekeringen.
Je meldt je aan op het leerlingensecretariaat voor je vertrek uit de school.


De verschillende items voor het ABC kan je ingeven in het menu links: “ABC”. De inleiding kan je hieronder aanpassen.