Afwezigheden bij syntheseproeven

Afwezigheden bij syntheseproeven

Als je afwezig bent op de dag voor en op de dag van een syntheseproef, is een medisch attest vereist. De leerlingenbegeleider bespreekt het tijdstip van de inhaalproef met jou.