EHBO

EHBO

Als je je onwel voelt of een wonde hebt, kun je na toestemming van de leerkracht of toezichter, terecht in het EHBO-lokaal aan de balie.

Ben je ziek, dan verlaat je nooit de school zonder toestemming. Voor je naar huis vertrekt, worden je ouders verwittigd.