Gangen en klassen

Gangen en klassen

Je verplaatst je rustig. Je loopt en roept niet. We werken met vaklokalen. Je volgt de regels die van toepassing zijn op dat lokaal.