GSM en andere audiovisuele middelen

GSM en andere audiovisuele middelen

De leerlingen van de eerste graad gebruiken geen smartphones op school (noch in de gebouwen, noch op de speelplaats). De leerlingen van de tweede en derde graad gebruiken hun smartphone enkel op de speelplaats, tijdens de pauzes. Als anderen zich storen aan jouw smartphonegebruik, geef hier dan gevolg aan en berg dat toestel weg.

Filmen en foto’s maken zijn niet toegestaan. Bij het begin van de les dien je je smartphone in op de daartoe voorziene plaats. Je draagt of gebruikt geen hoofdtelefoons en oortjes op school. Geef liever de voorkeur aan sport of een gesprek met je vrienden.