Leerlingenbegeleiding

Leerlingenbegeleiding

Met elk probleem kan je terecht bij je leerkracht, klastitularis of bij de zorgcoördinator. Zo werken we samen aan het probleem dat je meldt.