Respect

Respect

Help waar je ook hulp zou willen krijgen. Draag zorg voor je medeleerlingen, leerkrachten en materiaal. Op deze manier creëren we de meest aangename en positieve omgeving.