Spijbelen

Spijbelen

Als je zonder toestemming de school verlaat of niet op school bent dan spijbel je en krijg je een sanctie. Wie spijbelt, is ook niet verzekerd. Dergelijke onwettige afwezigheden worden opgevolgd. Problematische afwezigheden (= 5 halve dagen zonder wettiging) worden doorgegeven aan het CLB.