Vroeger de school verlaten

Vroeger de school verlaten

Wat als je voor je kind een dringende afspraak regelde met een arts, de tandarts, de orthodontist,… die plaatsvindt tijdens de schooluren?
Neem dan vooraf contact op met het secretariaat om dit schriftelijk te regelen zodat alles in orde is met de verzekeringen.
Je meldt je aan op het leerlingensecretariaat of aan de balie voor je vertrek uit de school.