ECOV

Op 1 januari 2002 fuseerden de Inrichtende Machten van de scholen van het Vrij Technisch Instituut Aalst, DvM Handels-, Technisch en Beroepsonderwijs Aalst, Sint-Jozefschool Mere en Vrije Basisschool Mere tot één Inrichtende Macht.

Ze beslisten om samen een toekomstgericht Eigentijds Christelijk geïnspireerd Onderwijs- en Vormingsproject (ECOV) uit te bouwen. Het initiatief om tot een sterkere integratie van Inrichtende Machten te komen werd gestuurd door de bekommernis om de opvoeding en vorming van jonge mensen te laten aansluiten bij de steeds toenemende dynamiek en complexiteit van onze samenleving.

 

Beslissingen nemen over onderwijsaanbod, de interne ondersteuning, de middelen die nodig zijn voor het verstrekken van aangepast en actueel onderwijs en vorming, vragen een deskundigheids- en verantwoordelijkheidsniveau dat een bundeling van krachten en competenties vereist. De drijvende kracht achter ons project is een visie op mens en maatschappij.

 

Vanuit een fundamenteel christelijke inspiratie en een eigentijdse visie op leren, "Waar kennen kunnen wordt", kiezen we voor een maatschappijkritisch en -gericht onderwijs. ECOV wil onderwijs en vorming bieden:

  • dat er naar streeft alle jongeren een brede algemene vormingsbasis aan te bieden en hen in hun schoolloopbaan te begeleiden, vanaf de eerste stappen in de kleuterschool tot de aansluiting op het vervolgonderwijs of het beroepsleven;
  • dat openstaat voor alle jongeren ongeacht hun sociale afkomst of cultuur, met wederzijds respect en aandacht voor fundamentele waarden;
  • dat solidair is met en aandacht heeft voor de zwakkeren en ruimte biedt aan hen die meer verantwoordelijkheid aankunnen;
  • dat de zelfstandigheid en zelfactiviteit van leerlingen en personeelsleden stimuleert, met aandacht voor de groep als leef- en leergemeenschap en een groot geloof in de ontwikkelingsmogelijkheden van elkeen;
  • dat aan alle deelnemers ruimte biedt tot een reële inbreng.

Het symbool voor dit gemeenschappelijk engagement is een klavertje vier. Het basisonderwijs en de oriënterende eerste graad situeren zich in het steeltje van het klavertje vier. De studierichtingen Technisch-, Beroeps- en Deeltijds Secundair Onderwijs zijn gegroepeerd in de studiegebieden Catering, Diensten en Zorg aan Personen, Administratie en Distributie, nijverheidsgericht en sterk technologisch georiënteerde opleidingen.

 

Ze vormen de vier blaadjes. In de kern, het knooppunt van de vier blaadjes, is er plaats voor de studierichtingen binnen het algemeen Secundair Onderwijs. De grote ruimte daarrond is die van het permanent leren waarin het volwassenenonderwijs een sleutelpositie inneemt. De vzw ECOV wil, in permanente samenwerking met de scholen van de scholengemeenschap voor secundair onderwijs SALEM (regio Aalst, Erpe-Mere), de scholen voor buitengewoon basisonderwijs en voor buitengewoon secundair onderwijs en diverse andere lokale partners een dynamische rol spelen in het onderwijslandschap van Aalst en Erpe-Mere. De vzw blijft openstaan voor toetreding van andere partners, die samen met hen aan de realisatie van dit onderwijs- en vormingsproject willen meewerken.


Voor meer informatie: