Leerlingenraad

Leerlingenraad

Omdat we overtuigd zijn dat de inbreng van leerlingen noodzakelijk is om een goede en leerlinggerichte school te maken, is er een leerlingenraad.

De leerlingenraad wordt ondersteund door een tweetal enthousiaste leerkrachten en overlegt een aantal keer per schooljaar. Op die bijeenkomsten kunnen de leerlingen initiatieven bespreken en voorstellen formuleren die via een verslag aan het coördinatorenteam en de directie worden bezorgd. Op elke vraag wordt gepoogd een duidelijk (positief of negatief) antwoord te geven.

Enkele verwezenlijkingen van de leerlingenraad zijn:

  • inspraak in examenroosters
  • aanbod schoolrestaurant