Remediëring

Voor de hoofdvakken - o.a. voor Nederlands, Wiskunde, Frans, ... - organiseren we voor leerlingen die dat nodig hebben, extra lessen tijdens de middagpauze of na schooltijd.
De lessen zijn gericht op leerlingen die door ziekte een deel van de leerstof hebben gemist of die ondanks grote inspanningen nog tekorten vertonen.
De leerlingen kunnen zelf het initiatief nemen om naar de inhaalles te gaan of ze kunnen worden doorverwezen door de vakleerkracht.