Klik op de studierichting en ontdek de lessentabel

Momenteel wordt dit schema en de lessentabellen herwerkt en aangepast aan de onderwijsvernieuwing. 

A-stroom

B-stroom

Inschrijvingen met doorgevoerde onderwijsvernieuwing - inhoud en verklaring van 'plus', 'basis', 'Verkennend', ... zie lessentabellen

Inschrijvingen in het 2e jaar eerste graad (enkel nog schooljaar 2019 - 2020 onder de huidige onderwijsorganisatie)

ASO

TSO

BSO