Kloosterstraat 31 - 9420 Erpe-Mere 053 83 22 98 info@sintjozefschoolmere.be

Leerlingenraad

Omdat we overtuigd zijn dat de inbreng van leerlingen noodzakelijk is om een goede en leerlinggerichte school te maken, is er een leerlingenraad.

De leerlingenraad wordt ondersteund door een drietal enthousiaste leerkrachten en overlegt een aantal keer per schooljaar. Op die bijeenkomsten kunnen de leerlingen initiatieven bespreken en uitwerken. De leerlingenraad mag ook voorstellen formuleren die door het directieteam of het hele team van SJS worden besproken.


Enkele verwezenlijkingen van de leerlingenraad zijn:

 • inspraak in examenroosters
 • organisatie van activiteiten: filmavond, actie voor De Warmste Week, ijsjesverkoop…
 • dag van de vreemde talen
 • dag van de Nederlandse taal
 • peter- en meterschap voor de 1ste jaars
Onze troeven

 • Bereikbaar

 • Vernieuwend

 • Geborgen

 • Ondernemend

 • Inspraak

 • Sportief