Kloosterstraat 31 - 9420 Erpe-Mere 053 83 22 98 info@sintjozefschoolmere.be

Priester Daens College

Het Priester Daens College verbindt 9 scholen om samen sterk en kwaliteitsvol onderwijs te maken. Als Katholieke dialoogscholen laten we ons uitdagen door de inspiratie van priester Daens. Ons toekomstgericht onderwijs geeft iedereen een kans om te ontdekken wie ze zijn en te groeien in wie ze willen worden.

Wij willen onze kinderen en jongeren leren leven en leren leren vanuit de waarden waarvoor priester Daens stond en van waaruit hij leefde: sociale bewogenheid, gelijkwaardigheid en vernieuwing.

Zoals priester Daens geraakt werd door de mens die hij voor zich zag, willen wij ons laten raken door het unieke van elk kind, elke jongere en daarmee hoopvol op weg gaan.

Zoals priester Daens tegendraads zijn stem altijd opnieuw liet klinken, willen wij eigentijds tegendraads met een open blik kijken naar de samenleving van vandaag en morgen. Daarin durven wij grenzen verleggen doorheen onze aanpak, ons aanbod en ons zorgbeleid.

Zoals priester Daens het lef had om uit te komen voor wie hij was en wat hem bezielde, willen wij als katholieke dialoogscholen ons blijven inspireren aan het levengevend verhaal van Jezus van Nazareth.

Vanuit hun schooleigen context gaan de verschillende scholen in dialoog om samen kwaliteitsvol, warm en zorgzaam onderwijs aan te bieden.
Hiertoe willen we groeien in het elkaar ondersteunen, stimuleren en inspireren met veel respect voor ieders eigenheid, ieders rol en verantwoordelijkheid. Bestuurders, directies, personeel, ouders en leerlingen slaan hiervoor de handen in elkaar en willen hier samen met alle betrokkenen echt voor gaan.

SAMEN Priester Daens College

Meldpunt voor klokkenluiders

Onze troeven

  • Bereikbaar

  • Vernieuwend

  • Geborgen

  • Ondernemend

  • Inspraak

  • Sportief