Kloosterstraat 31 - 9420 Erpe-Mere 053 83 22 98 info@sintjozefschoolmere.be

Remediëringslessen

Voor hoofdvakken als Nederlands, Wiskunde, Frans, … organiseren we voor leerlingen die dat nodig hebben, extra lessen tijdens de middagpauze of na schooltijd.


De lessen zijn gericht op leerlingen die door ziekte een deel van de leerstof hebben gemist of die ondanks grote inspanningen nog tekorten vertonen.


De leerlingen kunnen zelf het initiatief nemen om naar de remediëringsles te gaan of ze kunnen worden doorverwezen door de vakleerkracht.

Onze troeven

  • Bereikbaar

  • Vernieuwend

  • Geborgen

  • Ondernemend

  • Inspraak

  • Sportief