Kloosterstraat 31 - 9420 Erpe-Mere 053 83 22 98 info@sintjozefschoolmere.be

Schoolreglement

Welkom

…aan de ouders die een beroep doen op onze ECOV-school (=Eigentijdse Christelijke Opvoeding en Vorming) om hun dochter/zoon onderwijs te geven en mee te werken aan haar/zijn opvoeding. Directie, leerkrachten, personeel werken samen om de kansen te scheppen die uw kind nodig heeft om zich evenwichtig te kunnen ontplooien.

Terecht mag u van die school degelijk onderwijs verwachten, een goed onderwijsklimaat en een christelijk geïnspireerde vorming.

…aan jou, nieuwe leerling(e), hartelijk welkom. Wij zullen trachten om je te begeleiden in je aanpassing aan een andere leer- en leefwereld met nieuwe gewoontes, regels en verplichtingen.

…aan jou, oude bekende, blij je weer te zien. Je kent onze school al en wij hopen dat je ons wil blijven helpen bij de begeleiding van de nieuwe leerlingen in hun verkenning van en aanpassing aan het voor hen nog nieuwe terrein.

…aan jou, meerderjarige leerling(e), waarvan we verwachten dat je meerderjarigheid je ook aanzet tot het dragen van meer persoonlijke verantwoordelijkheid en dat die niets verandert aan je goede relatie met je ouders.

Samen met alle leerkrachten wensen wij aan jullie allemaal veel enthousiasme bij de nieuwe start.

Omdat in ons schoolreglement belangrijke zaken zijn gewijzigd ten opzichte van vorig schooljaar vragen we jou om het grondig door te nemen en het nadien te ondertekenen. Het schoolreglement werd in overleg met de schoolbetrokken partners binnen de schoolraad aangepast. Op juridisch vlak verandert je relatie tot je ouders grondig, precies door je meerderjarigheid. Toch hopen we dat er zich geen essentiële wijzigingen in jullie verhouding voordoen. Zowel jijzelf als je ouders ondertekenen dit schoolreglement voor akkoord, ook al is jouw handtekening volledig rechtsgeldig vanaf je achttiende verjaardag.

Wij hopen dan ook dat je als ouder je kind aanmoedigt de doelstellingen van onze school na te streven en de leefregels mee helpt ondersteunen.

De vzw ECOV heeft haar statuten op een eigen manier vertaald en vastgelegd in een onderwijscharter dat voor alle onderwijsgebruikers en alle personeelsleden in de ECOV-scholen een leidraad is.

De criteria van waaruit wij zien, oordelen en handelen zijn vastgelegd in ons maatschappij- kritisch en maatschappijgericht opvoedingsproject dat in zes kernpunten samengevat kan worden:

 • Wij bieden een brede algemene opvoedings- en vormingsbasis aan en bouwen daarop een doorgedreven en specifieke basisvorming gericht op het voortgezet onderwijs in brede zin, een specifiek technische en/of beroepsgerichte opleiding, afgestemd op de voortdurend evoluerende arbeidsmarkt of op aansluitend voortgezet onderwijs. Wij kaderen deze visie in een keuze voor levenslang en levensbreed leren.
 • Wij leren jonge mensen om in deze wereld te leven vanuit een groeiend waardenbesef dat zijn wortels heeft  in de christelijke inspiratie.  Wij leren hun ervaren dat studie en arbeid, ook die als leraar of als  medewerker in een van de vele diensten van de vzw ECOV, bevrijdend kunnen  zijn, vreugde kunnen geven en een dienst zijn aan de evenmens en aan de wereld.
 • Samen groeien wij in solidariteit met allen die aan dit onderwijsproject meewerken.  Wij hebben speciale aandacht voor hen die het lastig hebben, maar bekommeren ons evenzeer om hen die op zoek gaan naar de verdere uitbouw van hun mogelijkheden.  Wij zetten ons elke dag opnieuw in voor goede menselijke verhoudingen zowel binnen als buiten de school.
 • Wij stimuleren voortdurend de zelfstandigheid van elk van onze leerlingen en collega’s.  We werken samen met hen aan groepsopdrachten waarin die zelfstandigheid een eigen plaats krijgt en die de groep sterker maken.
 • Wij maken van de school een leefwereld die openstaat voor alles wat er binnen en buiten gebeurt.  Wij hebben oog voor veranderingen, we leren ze naar waarde schatten en een plaats geven in ons leven.
 • We staan open voor andere visies en cultuurpatronen, maar vragen ook respect voor de waarden en voor de cultuur die door ons gedragen wordt en die ons draagt.
Onze troeven

 • Bereikbaar

 • Vernieuwend

 • Geborgen

 • Ondernemend

 • Inspraak

 • Sportief