Kloosterstraat 31 - 9420 Erpe-Mere 053 83 22 98 info@sintjozefschoolmere.be

Kloosterstraat = ‘schoolstraat’

Tijdens de ‘spitsuren’ maken we de straat tussen Groendal beneden en Groendal boven verkeersvrij.

 • Elke ochtend van 8.05 u. tot 8.30 u.;
 • Namiddag van 15.20 u. tot 15.45 u.;
 • Woensdagmiddag van 11.55 u. tot 12.20 u. sluiten we de straat af voor doorgaand verkeer.

Enkel bewoners zelf en de schoolbus hebben een toelating om dan in de straat te rijden.

Wat zijn de voordelen van een schoolstaat?

 • Het is veiliger voor de voetgangers en de fietsers. De schoolgaande jeugd en de begeleiders hebben meer plaats en beweging.
 • De buurtbewonders krijgen een veilige en rustige straat tijdens de piekmomenten.
 • Minder fijn stof en uitlaatgassen in de omgeving van de school.

Verkeersveiligheid.

Blijft het voor jullie als gezin belangrijk om met de wagen te komen, dan kan gebruikmaken van de parkings ‘Sint-Bavo’ en ‘FC Mere’. Vanop de parking ‘Sint-Bavo’ kan u op enkele minuten via een veilige verbindingsweg naast de terreinen van FC Mere en met behulp van een gemachtigd opzichter veilig de schoolstraat bereiken op een paar minuten.

Dit is een initiatief van het kernteam verkeersveiligheid van de Sint-Jozefschool Mere. Deze werkgroep bestaat uit een aantal ouders, directieleden en medewerkers van zowel de basisschool als van de secundaire school. Het streven naar een veilige en kindvriendelijke schoolomgeving voor alle kinderen en leerlingen staat centraal. Vanuit een regelmatige analyse van de verkeerssituatie werd er nagedacht en gewerkt aan een verhoogde veiligheid voor de schoolkinderen. Er werd gekozen voor duurzaam verplaatsingsgedrag. Dit betekent dat er wordt ingezet op zowel sensibilisering als op het uitwerken van een aantal initiatieven ter verbetering van de veiligheid. Waar mogelijk en nodig worden ouders, grootouders, schoolpersoneel en externe partners o.a. het gemeentebestuur en politiediensten mee betrokken.


Onze troeven

 • Bereikbaar

 • Vernieuwend

 • Geborgen

 • Ondernemend

 • Inspraak

 • Sportief