Kloosterstraat 31 - 9420 Erpe-Mere 053 83 22 98 info@sintjozefschoolmere.be

Privacybeleid

In het kader van de wetgeving inzake informatieveiligheid en privacy (AVG of GDPR), willen wij je informeren over de verwerkingen die wij met je persoonsgegevens uitvoeren en de beleidsmaatregelen die wij nemen om deze te beschermen.

1 Verantwoordelijken

Het schoolbestuur, vzw Priester Daens College, is de verwerkingsverantwoordelijke voor alle leerlingen- en persoonsgegevens.

Voor de Sint-Jozefschool Mere Secundair is een aanspreekpunt informatieveiligheid aangeduid, gemakkelijk te contacteren via privacy@priesterdaenscollege.be. Het aanspreekpunt informatieveiligheid en/of de directie van de Sint-Jozefschool Mere Secundair kan voor advies en ondersteuning terecht bij de ‘Data Protection Officer (DPO)’ van de onderwijskoepel.

2 Verwerkingen

2.1 Verwerkingsdoeleinden

In de Sint-Jozefschool Mere Secundair verwerken wij leerlingengegevens voor de volgende doelen:

– leerlingenadministratie;

– leerlingenbegeleiding;

– leerlingenevaluatie;

– public relations;

– leerlingenrekrutering;

2.2 Verwerkte leerlingengegevens

Om je als leerling in schrijven, te begeleiden en op te volgen in de Sint-Jozefschool Mere verwerken wij de volgende gegevens:

– identificatiegegevens (met i.h.b. voornaam en naam, roepnaam, een pasfoto, het rijksregisternummer, gezinssamenstelling, voorrang- en indicatorfactoren);

– persoonlijke kenmerken (met i.h.b. geboortedatum, geboorteplaats, geslacht, nationaliteit);

– elektronische identificatiegegevens van de gebruikte school ICT-infrastructuur (met i.h.b. MAC-adres, IP-adres, toestelnaam, verbindingsmomenten);

– privé-contactgegevens (met i.h.b. telefoonnummer(s), adresgegevens, email);

– evaluatiegegevens (met i.h.b. puntenboeken, remediëring, rapporten, rapportcommentaren);

– relevante gegevens m.b.t. studie en gedrag in het kader van leerlingenbegeleiding

– gezondheidsgegevens: lichamelijk, psychisch, risicosituaties en -gedragingen (met het oog op begeleiding);

– opleiding en vorming (vorige scholen, gevolgde richtingen, attesten, deliberatie-beslissingen, motivaties en -verslagen, getuigschriften en diploma’s);

– aanwezigheid en discipline (afwezigheidsbewijzen, sancties, tucht);

– afbeeldingen (die niet administratief gebruikt worden).

Sommige gegevens kunnen, mits wettelijke grondslag, eventueel bekomen worden van de vorige school waar de leerling ingeschreven was.

2.3 Verwerkte oudergegevens

Om onze leerlingen in te schrijven, te begeleiden en op te volgen in de Sint-Jozefschool Mere Secundair is het noodzakelijk dat wij de volgende gegevens van jou, als ouder of gelijk gestelde, verwerken:

– elementaire identificatiegegevens;

– gezinssamenstelling;

– privé contactgegevens (met i.h.b. telefoonnummer(s), adresgegevens, email);

– financiële bijzonderheden (met i.h.b. rekeningnummer, schoolonkosten, betalingen).

2.4 Ontvangers

– Het departement onderwijs is, via het Discimus-systeem van AgoDi, een ontvanger van een deel van onze leerlingengegevens;

– Het CLB is, bij de begeleiding van een specifieke leerling, bevoegd om alle in § 2.2 en § 2.3 opgesomde gegevens op te vragen;

– Het ondersteuningsnetwerk is, indien van toepassing, bevoegd om een deel van de in § 2.2 en § 2.3 opgesomde gegevens op te vragen;

– Bij verificatie krijgt de (onderwijs)verificateur toegang tot administratieve gegevens, aanwezigheden, afwezigheidsbewijzen, … in het kader van zijn wettelijk bepaalde taak;

– Bij inspectie is het mogelijk dat een onderwijsinspecteur ook toegang vraagt tot bepaalde leerlingengegevens in het kader van zijn wettelijk bepaalde taak.

2.5 Verwerkers

Op de Sint-Jozefschool Mere Secundair worden onderstaande platformen gebruikt bij de verwerking van leerlingengegevens:

– Smartschool

– Informat

– Office 365

– Procure

– Exact Online

-…

Onze troeven

  • Bereikbaar

  • Vernieuwend

  • Geborgen

  • Ondernemend

  • Inspraak

  • Sportief