Geborgen

Geborgen

  22 januari 2020

Heb je nood aan een goede opvang in de secundaire afdeling?
Praat je graag over een probleem met jouw klastitularis?
Vind je het fijn dat alle leerkrachten, leerlingenbegeleiders en directie jou een warm hart toedragen?
Heb je nood aan ondersteuning bij een leerprobleem?
Dan ben je bij ons aan het goede adres!
We zetten in op een verbindende sfeer waarin elke jongere zich goed kan voelen!