Inspraak

Inspraak

  22 januari 2020

Heeft de leerlingenraad een schitterend idee voor de hele school?
Heeft een klas een uniek voorstel voor een activiteit?
Heb je als leerling een knap idee voor een les?
Daar luisteren we echt naar en die ideeën worden in de mate van het mogelijke uitgewerkt!
Zowel op leerkrachtenniveau als op leerlingenniveau zijn ‘democratie’ en ‘inspraak’ geen lege woorden.